Home Kerkplein 2, 8276AM Zalk, The Netherlands.
Tel. 0643 986 156, international: +31 643 986 156      info@theodeboer.com
About us   
Terms of sale

Let us know what you are looking for

If you want to order books, click the little square of the book and then add it to the shopping cart with the "Add selected items to shopping cart" button. You can choose as many books as you like and you can also add books from our other search results or catalogues. All prices are in Euros.


state medicine

this catalogue has 18 itemsAnkum, C.H. van Scheikundig onderzoek van Nederlandsche Wateren. Verhandeling uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Met de gouden Medaille bekroond, in den jare 1852.
Haarlem, Erven Loosjes, 1853.iv, 120p, 2folding tables,blue boards, nice copy.
EUR 75.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesungheitsamte. Achter Band. ( Volume 8).
Berlin, Springer, 1893.with 26 plates and woodcut text ills. contemporary halfcloth over marbled boards. 688pp. Some mild browning, specially titlepage.
EUR 35.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Berg, Maurits Robert Heynsius van den. Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 Juli 1918 no. 25 tot voorlichting over wettelijke maatregelen tot bestrijding van de tuberculose en over de beste wijze van bestrijding dier ziekte / [secr.: M.R. Heynsius van den Berg]
's Gravenhage, Van Langenhuyzen, 1922.xv, 300p. Bijlagen 76 pp. Fine condition. Folio. Spine gilt lettered and decorated. original halfcalf over marbled boards.
Lindeboom p. 115: He wrote a report which became the main guide for the organization of the fight against tuberculosis. Provenance: the author's own copy with his exlibris on first blank. In a nice binding.
EUR 150.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Binger, D. Eenige opmerkingen over Gezondsheidspolitie, in betrekking tot het Wetsontwerp regelende het Geneeskundig Staatstoezigt.
Amsterdam, C. van Helden, 1865.35pp, or.pr.wrps., spine repaired (plastic), library tickets
EUR 35.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Boudewyns or Boudewijns., Michaël. Dienstich ende ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, om ghesont te worden, en voor ghesonde om niet sieck te zijn: handelende van alle die menschen de welcke in een sieck-huys van noode sijn, namentlijcke de sieck-maerten, ofte die hun dienen en bystaen : tot troost/ en onderwijs vanden krancken / beschreven in vloeyende reden, en tot lichter onthouden, en vermaeck vande selve, met veel fraeye kort-bondighe spreuken, geschiedenissen en dichtiens doorvlochte. door M.B
t'Antwerpen, By Francoys Fickaert, 1654.[24], 467, [1] p. contemporary vellum with ties. some mild browning and faint waterstaining, but in all in good/ very good condition. 12mo.
Lindeboom p. 236 :" Michiel Boudewijns practised medicine in Antwerp. He was a parish doctor and lectured anatomy and surgery. The latter function was espically created for him. He wrote 'Dienstlich Tijd-verdijf.' Rather scarce first and only edition". Sondervorst p. 111:" Zijn leerling Michiel Boudwijns onderwees er anatomie en chirurgie van 1662 tot 1682, en was medeauteur van de officiële farmacopee van Antwerpen, namelijk Pharmacie Galeni Chymica Antverpensis ( 1660). Rare work on hygienics , automedication and social medicine.
EUR 975.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Dam, P.R. Inventaris van de archieven van de besturen voor openbare armenzorg te Leeuwarden. 1733- 1962.
Leeuwarden, Gemeentearchief, 1985.134p. original printed wrappers. Very good condition.
EUR 10.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Documents concernant la création d'un Ordre des Médecins en Belgique. Cyclostyled.
Brussel, 1935.208pp. cyclostyled. 4to. faded.
EUR 58.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Handleiding voor leden van militie-raden, leden van stedelijke en plaatselijke besturen, beoefenaars van genees- en heelkunde en lotelingen.
's Gravenhage, A.Kloots, 1845.40p. original printed wrappers. some slight foxing, but in very good condition.
Very scarce booklet on medical examination for the army. B.M.N.I.p. 486.
EUR 85.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Hoog, J.M. Wet van den 4den December 1872 (Staatsblad no:134) tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, opgehelderd door eene aantkening van Mr.
Arnhem, 1873.367p. or. hfcf.
EUR 95.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Kobert, R. Compendium der Arzneiverordnungslehre für studirende und Ärzte.
Stuttgart, 1893.364pp. with 121 ills. or.hfcl.
EUR 95.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Lunier, L. De l'Influence des Grandes Commotions politiques et sociales sur le développement des Maladies Mentales. Mouvement de l'aliénation mentale en France pendant les années 1869-1873.
Paris, F.Savy, 1874.(iii-)291p, xv (folding) tables, or.hf.calf, very good copy.
Hirsch, p. 867; Lunier was "inspecteur général du service des aliénés et du service sanitaire des prisons de France.
EUR 196.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Mol, Joannes Gerardus Jacobus Jeremias (fl.1859) Het goed regt van den beerput, met bewijzen verdedigd / door J.G.J.J. Mol
Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1879.24pp. 24 cm. original printed wrappers. SOme stamps. But in very good - fine condition.
EUR 65.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Ontwerp Raden- en Ziektewet.Handelingen van de buitengewone Algemene Vergadering van de Ned. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst gehouden te Utrecht op donderdag 22 December 1910.
n.p., Míj Bev. der Geneesk., 1910.148pp, or.pr.wrps., spine repaired (plastic), library tickets and stamps
EUR 15.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Règlement pour l' hôpital de S. Pierre a Bruxelles. Règlement pour les salles des vénériennes a l'Hopital St. Pierre.
Bruxelles, P. Pauwels, 1823.20pp 4to. original wrappers, spine repaired; thoroughly browned and foxed. Very scarce.
"Fait et arrêté par le Conseil général d'Administration des Hospices et Secours de la ville de Bruxelles, en séance du 30 mai 1823."-p. 18./ Caption title.
EUR 175.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Sauveur, Jules, 1827- Histoire de la l'égislation médicale belge.
Bruxelles, Decq, 1862., 353 p. original halfcloth.spine gilt lettered. Very good/ fine condition.
Hirsch V 34 Very rare.
EUR 125.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Timmerman, M. R. Handleiding der gezondheidsleer, vooral met betrekking tot den krijgs- en zeemansstand : ten gebruike bij het onderwijs aan 's rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen.
Utrecht, J.G. van Terveen, 1864.xiii, 383 p. ; 23 cm., 4 folding coloured diagrams, original half calf, gilt lettering on spine, boards, library stamps on titlepage, slightly foxed, else a very good copy.
EUR 200.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Willems, J.J. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde Stuk Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken.
's Gravenhage, Van Weelden en Mingelen, 1881.70pp, or.pr.wrps., library tickets and stamps
EUR 85.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Zeeman, J. Comment l'état de la sante publique peut-il être mesuré?
Amsterdam, 1879.16pp. ills. orig.offpr. wrps.
EUR 30.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)
Return to our list of catalogues

Search our database
Webdesign and maintenance by Rockingstone