Home Kerkplein 2, 8276AM Zalk, The Netherlands.
Tel. 0643 986 156, international: +31 643 986 156      info@theodeboer.com
About us   
Terms of sale

Let us know what you are looking for

If you want to order books, click the little square of the book and then add it to the shopping cart with the "Add selected items to shopping cart" button. You can choose as many books as you like and you can also add books from our other search results or catalogues. All prices are in Euros.


state medicine

this catalogue has 29 items
displaying items 1 to 20
 Results Page:    1  2  Next >>  Ankum, C.H. van Scheikundig onderzoek van Nederlandsche Wateren. Verhandeling uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Met de gouden Medaille bekroond, in den jare 1852.
Haarlem, Erven Loosjes, 1853.iv, 120p, 2folding tables,blue boards, joint repaired, otherwise very fine copy/
EUR 75.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesungheitsamte. Achter Band. ( Volume 8).
Berlin, Springer, 1893.with 26 plates and woodcut text ills. contemporary halfcloth over marbled boards. 688pp. Some mild browning, specially titlepage.
EUR 35.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Berg, Maurits Robert Heynsius van den. Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 Juli 1918 no. 25 tot voorlichting over wettelijke maatregelen tot bestrijding van de tuberculose en over de beste wijze van bestrijding dier ziekte / [secr.: M.R. Heynsius van den Berg]
's Gravenhage, Van Langenhuyzen, 1922.xv, 300p. Bijlagen 76 pp. Fine condition. Folio. Spine gilt lettered and decorated. original halfcalf over marbled boards.
Lindeboom p. 115: He wrote a report which became the main guide for the organization of the fight against tuberculosis. Provenance: the author's own copy with his exlibris on first blank. In a nice binding.
EUR 150.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Binger, D. Eenige opmerkingen over Gezondsheidspolitie, in betrekking tot het Wetsontwerp regelende het Geneeskundig Staatstoezigt.
Amsterdam, C. van Helden, 1865.35pp, or.pr.wrps., spine repaired (plastic), library tickets
EUR 35.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Boudewyns or Boudewijns., Michaël. Dienstich ende ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, om ghesont te worden, en voor ghesonde om niet sieck te zijn: handelende van alle die menschen de welcke in een sieck-huys van noode sijn, namentlijcke de sieck-maerten, ofte die hun dienen en bystaen : tot troost/ en onderwijs vanden krancken / beschreven in vloeyende reden, en tot lichter onthouden, en vermaeck vande selve, met veel fraeye kort-bondighe spreuken, geschiedenissen en dichtiens doorvlochte. door M.B
t'Antwerpen, By Francoys Fickaert, 1654.[24], 467, [1] p. contemporary vellum with ties. some mild browning and faint waterstaining, but in all in good/ very good condition. 12mo.
Lindeboom p. 236 :" Michiel Boudewijns practised medicine in Antwerp. He was a parish doctor and lectured anatomy and surgery. The latter function was espically created for him. He wrote 'Dienstlich Tijd-verdijf.' Rather scarce first and only edition". Sondervorst p. 111:" Zijn leerling Michiel Boudwijns onderwees er anatomie en chirurgie van 1662 tot 1682, en was medeauteur van de officiële farmacopee van Antwerpen, namelijk Pharmacie Galeni Chymica Antverpensis ( 1660). Rare work on hygienics , automedication and social medicine.
EUR 975.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Dam, P.R. Inventaris van de archieven van de besturen voor openbare armenzorg te Leeuwarden. 1733- 1962.
Leeuwarden, Gemeentearchief, 1985.134p. original printed wrappers. Very good condition.
EUR 10.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


De Keuring van Vee en Vleesch in Nederland. Rapport uitgebracht door het Hoofdbestuur van de Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland inhoudende de resultaten van het onderzoek naar den toestand der keuring van vee en vleesch hier te lande.
Utrecht, J.L. Beijers, 1894.188pp, folding plates, wrps., spine repaired (plastic), library tickets and stamps
EUR 29.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Documents concernant la création d'un Ordre des Médecins en Belgique.
Brussel, 1935.208pp. cyclostyled. 4to. faded.
EUR 58.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Handleiding voor leden van militie-raden, leden van stedelijke en plaatselijke besturen, beoefenaars van genees- en heelkunde en lotelingen.
's Gravenhage, A.Kloots, 1845.40p. original printed wrappers. some slight foxing, but in very good condition.
Very scarce booklet on medical examination for the army. B.M.N.I.p. 486.
EUR 85.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Heijermans, L. Gemeentelijke gezondheidszorg in Nederland.
Amsterdam, Ontwikkeling, 1929.496p. or.cl. large 8v0.
EUR 29.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Het Ontwerp Gezondshiedswet. Overzicht van het praeadvies van Mr.H.J. Nieboer met de daarop gevolgde besprekingen op de jaarvergadering van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting, gehouden te Amsterdam, den 5den Juli 1919.
Amsterdam, Ned.Inst. voor Volkshuisvesting, 1919.28pp, or.pr.wrps., library tickets and stamps
EUR 10.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Hoog, J.M. Wet van den 4den December 1872 (Staatsblad no:134) tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, opgehelderd door eene aantkening van Mr.
Arnhem, 1873.367p. or. hfcf.
EUR 95.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Kletke, G. M. Volume 1: Der practische Arzt; sein Studium, seine Pflichten und Rechte. Die Medicinal-Gesetzgebung des Preussischen Staates; aus dem amtlichen Material für den practischen Gebrauch zusammengestellt, sowie durch die bezüglichen und allegirten Gesetze.
Berlin, Eugen Grosser, 1874.725p., browned, part of first blank leaf and part of titlepage are missing; original boards, spine rubbed.
EUR 50.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Kobert, R. Compendium der Arzneiverordnungslehre für studirende und Ärzte.
Stuttgart, 1893.364pp. with 121 ills. or.hfcl.
EUR 104.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Loghem, J.J. v. Algemene Gezondheidsleer.
Amsterdam, Kosmos, 1950.(xvi-)517p, some small pencilunderlinings, or.cl. with d.j., 5th.rev.and enl.ed.
EUR 10.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Lotsy, J.P. De wereldbeschouwing van een natuuronderzoeker in verband met de voorgestelde wijziging van Art. 192 der grondwet.
's Gravenhage, 1917.146p. or.wrps.
EUR 10.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Lunier, L. De l'Influence des Grandes Commotions politiques et sociales sur le développement des Maladies Mentales. Mouvement de l'aliénation mentale en France pendant les années 1869-1873.
Paris, F.Savy, 1874.(iii-)291p, xv (folding) tables, or.hf.calf, very good copy.
Hirsch, p. 867; Lunier was "inspecteur général du service des aliénés et du service sanitaire des prisons de France.
EUR 196.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Lycklama à Nijeholt, J.A., 1809-1891.; Bruinsma, J.J. Vrijmoedige beoordeeling van de "Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, 2e stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland, 1872"
Leeuwarden, Eekhof, 1879.64 p. ; 23 cm. + Verbeteringen (1880. - 6 p.) original printed wrappers. In a fine condition.
EUR 10.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Mol, Joannes Gerardus Jacobus Jeremias (fl.1859) Het goed regt van den beerput, met bewijzen verdedigd / door J.G.J.J. Mol
Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1879.24pp. 24 cm. original printed wrappers. SOme stamps. But in very good - fine condition.
EUR 65.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Onderzoek naar de Verspreiding der Geneeskundige Hulp in Nederland. Door de vergadering der inspecteurs voor het geneeskundig Staatstoezicht.
's Gravenhage, Mensing & Visser, 1879.55pp, 10 tables, or.pr.wrps., libr. tickets without the sep. publish. maps.
Offprint from: Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig Staatstoezicht in Nederland, jaargang 1879.
EUR 29.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community) Page:    1  2  Next >>  

Return to our list of catalogues

Search our database
Webdesign and maintenance by Rockingstone