Home Kerkplein 2, 8276AM Zalk, The Netherlands.
Tel. 0643 986 156, international: +31 643 986 156      info@theodeboer.com
About us   
Terms of sale

Let us know what you are looking for

If you want to order books, click the little square of the book and then add it to the shopping cart with the "Add selected items to shopping cart" button. You can choose as many books as you like and you can also add books from our other search results or catalogues. All prices are in Euros.


literature

this catalogue has 48 items
displaying items 1 to 20
 Results Page:    1  2  3  Next >>  Abraham a Sancta Clara (1644-1709) pseud. van Johann Ulrich Megerle; Isaac Le Long (1683-ca.1762) Luyken, Jan and Casper. De poeet. ( Der Dichter / The poet ) ( Nice engraving of illustrating this profession. ( Schöne Berufsdarstellung). Leuke beroepenprent.
Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1736.Fine original copperengraving 1736 ca 7.7 x 8.7 cm. with text (9.5 x 14.7 cm.)
Taken from: " iets voor allen zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, ... handwerken... " Engravings after Jan and Casper Luyken. See van Eeghen p. 419 vol. 2.
EUR 95.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


  Bilderdijk, Willem.; Dedekind, G.E.W.;Lindner, F.W. Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking / Uit het Russisch vert. / door Willem Bilderdijk. Bijgebonden Proeve over de werking en invloed der geesten. uit het hoogduitsch vertaald. Haarlem. 1820. Bijgebonden Mar=Benar of het stellige der vrymetselary. 1820
Groningen, W. Wouters, 1813.(iv), 83(i)pp. b.w. Dedekind, G.E.W. Proeve over de werking en invloed der geesten. uit het hoogduitsch vertaald. Haarlem. Augustini. 1820. xii, 99pp. b.w. Lindner, F.W. Mar=Benar of het stellige der vrymetselary. Te Leyden Herdingh en Zoon. 1820. 260pp. orig. halfcalf. with red. lab and spine gilt. lett. top of spine slightly dam, But a very fine copy.
AD 1. Original publication by Bilderdijk and not a translation from the Russian as mentioned on the titlepage. See. Saakes 5 (1813), p.357 ; Buisman 172. A very rare work in which the author describes and predict the development of aeronautics in a really prophetical way. He foresaw the economical, military, political and scientific of aeronautics. A scarce work in first edition, reprinted many times in the 20th century. Bilderwijk was a famous Dutch author.
EUR 345.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)

View images


  Brink, Mr. Jan ten. Fine engraved portrait of Mr. Jan ten Brink.
n.d. n.pl. ca., 1850.ca. 10 x 16 cm. J. Immerzeel junior excud.
EUR 45.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)

View images


Bulwer, Edward George Earle Lytton 1803-1873. ( Bulwer- Lytton ) De laatste der baronnen / naar het Engelsch van E.L. Bulwer Schrijver van Eugenies Aram, Ernst Maltravers, Alice of de geheimen enz. ( Transl of the last of the barons ).
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1843.vi, 272; vi, 247; iv, 274; iv, 254 pp. 4 volumes. Contemporary boards with 4 titlepages with title vignet. uncut. some mild browning. But a very good copy.
First and only Dutch tranlation of " the last of the barons " originally published in 1843. Only 3 copies in Ned. Centr. Cat. No copy in O.C.L.C. Very scarce.
EUR 275.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


  Cats, Jacob (1577-1660) 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. / Door J. Cats Lof-sang, op het geestelyk houwelyk, van Godes Soone
Te Amsterdam, By Jacobus Verheyde ., 1737.With engraved frontispiece. 672 pp. original vellum. 8v0. with nummer engravings by Cats. Very good fine condition.
Very rare copy with in handwriting on frontcover." J.C. Schindeler ( ? ). Agent van politie der Gemeente Amsterdam Aan de V Sectie op de Noordermarkt. " :"Mus. Cats., no 186" An interesting provenance by a police offiver who wrote his name and adres on the frontcover.
EUR 300.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)

View images


Cats, Jacob (1577-1660) J. Cats Self-strydt. Dat is Krachtige beweginghe van vleesch ende geest : poëtischer wijse vertoont in den persoon ende uyt de gelegentheyt van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huysvrouwe wert versocht tot overspel. b.w. 2.J. Cats Gedachten op slapeloose nachten, waar inne de deugd van herberg- en mededeylsaamheyt ... naar 't leven afgemaalt werden mitsgaders Het twee-en-tachtigh-jarig leven van den selven heere . b.w. 3. J. Cats Tooneel vande mannelicke achtbaerheyt :.......
Middelburgh :, weduwe van Jan Pieterss vande Venne, 1628.[36], 119, [1] p . fine engraved titlepage/4to. bound with 2. : t'Amsteldam : by Andries van Damme#op 't Rokkin, bezuyden de Beurs# 1725. Met gegrav. titelbl. (*2). De gegrav. titel (gedat.: 1715) en de pltn gelijk aan die in de uitg.: Amsteldam, Andries van Damme 1710 * 8 A-P 8 (P7,8 blanco) with nummerous fine text engravings small 8v0. fine innerleaved copy. bound with 3.Tot Middelburgh, gedruckt by Ian Pieterss vande Venne, cunst ende boeckdrucker, woonende op den houck van de nieuwe Beurse in de Schildery-winckel, anno 1623
[16], 60, [20] p 4to. 18th century full calf marbled binding. edges marbled. spine richly gilt decorated.and red labelled. 3 differnet titles in 1 volume 2 titles in 4to and 1 in 8v0. The 8v0 innerleaved with 4to empty pages. Nice collection of works by Cats. Spine with some damaging, otherwise in very good condition.
Ad 1. Derde druck. Op nieuws verciert met kopere platen; ten derdemael oversien, verbetert, ende vermeerdert by den auteur, met by-vouginge van de af-beeldinge des Velt-teyckens eenes christelicken jongelinx, allen eerbaren jonghelingen toe-geeyghent. Mitsgaders schriftmatighe beschrijvinghe van de geheymenis ende eygenschap des christelicken self-strijts, met korte verclaringe op de selve
Tot Middelburgh, gedruct ende te koop by de weduwe van Jan Pieterss vande Venne, woonende op den houck vande nieuwe Beurse inde nieuwe Druckery. Anno 1625. Impr.geg. (publ.): Men vint dese boucken te koop by de weduwe van Jan Pieterss vande Venne tot Middelburgh. Ende oock by Adriaen vande Venne schilder en teyckenaer, woonende in s'Graven-hagpe op de Fluweele-burghwal t'ende de Poten. (Privilegie). Impr.geg. (publ.): Tot Middelburgh, ghedruckt by Jan Pietersz. vande Venne, cunst ende bouck-drucker, woonende op den houck vande nieuwe Beurse, in de Schildery-winckel. Anno 1625.
Sinne-beeld De heymenisse ende eyghenschap des christelicken self-stryts alle self-strijtbare lesers, door gemeysame gelijckenisse, bescheydentlicken aenwijsende. Museum Catsianum 81
Ad 2. Den sevenden druk. Met vernieuwde figuuren Museum Catsianum 229
Ad 3. Tweede druck, oversien en verbetert. Hier wert by-ghevoecht de Selff-strijd van vlees ende geest, door J. Cats beschreven Bevat tevens: Aller princessen, spiegel, aller vrouwen, spoor, en Exempla Caudaulis & Nini opusculo huic inserta hoc loco adiicer . Museum Catsianum 99

EUR 375.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Chamisso, A von. and Schumann Robert. Frauen Liebe und Leben. Collection of nine albumen prints ( original photographs) after the "Lieder-cyclus" by A. von Chamisso and music composed by Robert Schumann.
without year without publisher., ca., 1880.Nine original photographs mounted on black cardboard. Edges gilt, all with a two line descriptive text in a fine handwriting. Photographs 10 x 14 cm. cardboard 14 x 19 cm. Complete set. In an original envelope with another original albumen photograph mounted on cover ( with the same 9 photographs printed in a much smaller format. 2,4 x 4 cm).Totally 11 x 16.5 cm. Envelope damaged. Photograph on cover faded otherwise in mint condition.
Text on the photographs. 1. : " Seit ich ihn gesehen Glaub ich blind zu sein" 2. " So wie dort in blauer Tiefe. Hell und Herrlich jeder Stern." 3. " Mir war's er habe gesprochen. Ich bin auf ewig dein." 4. "An Ring an meinen Finger Mein Gold'nes Ringelein " 5. " Helft mir ihr Schwestern Freundlich mich schmücken." 6. " Süsserfreund du blickest mich verwundert an. Kan es nicht begreifen, wie ich weinen Kann" 7. " An meinem Herzen an meiner Brust. Du weine Manne, du meine Lust" 8 "Und hast du mir den ersten Schmerz gethan. Der aber traf." 9 "Traum der eig'nen Tage. die und Ferne sind. Tochter meiner Tochter, du mein Züsses Kind". Extremely scarce complete set illustrating the text written by Chamisso. The photographs and the German text in a very romantic style.
EUR 450.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


De kunst om rijk te worden en te blijven door een geruíneerd man, die millioenen herwonnen heeft. Dit werkje is niet in den handel, maar wordt gratis aangeboden door de fabrikanten van Sunlight Zeep.
ca., 1899.96pp. original printed wrappers. nummerous illustrations. some mild browning... In very good condition.
Zeer zeldzaam niet in N.C.C. / O.C.L.C.
EUR 65.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Dempster, Thomas; Constantinus Manasses; Corippus, Flavius C. Corippi Africani Grammatici De Lavdibvs Ivstini Minoris Augusti libri quatuor Thomas Dempstervs à Muresk. IC. Recensuit, lacunas suppleuit, mendis expurgauit, commentarium adiecit, quo historia & antiquarii ritus elucidantur, variiq[ue] scriptores explicantur, restituuntur ...
Parisiis Paris, Rezé, 1610.[8] pp, 274 pp., [12] Bpp original vellum, (slightly worn). mild browning and faint waterstaining especially at the beginning.
Bibliotheca Palatina F356/F357. Rather scarce and early edition of this wellknown work.
EUR 975.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Dickens, Charles. De klok van Meester Humphrey. Naar het Engelsch van Charles Dickens. voor 1840.
Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.xii, 347pp. with woodcut text ills. ans 8 lithogr. plates by H.J.Backer. roig. printed boards.a bit browned and bind. a bit bumped and sl. worn. but a good copy in this original though simple binding
First Dutch edition of Master Humphrey's clock. This book has been published before the original English edition in bookform has been published as stated in the preface. published before the original English ed.
EUR 200.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Dongen, Jan Hendrik van. Mijn tijdwinst / Jan Hendrik van Dongen
Te Amsterdam, Bij Wessing en van der Heij, 1780.( vi ) , engraved titlepage " F. Goese del. N.v.d. Meer jun. fec. ". 298, 3 engraved plates (ii), engraved title page 264, (ii) 3 engraved plates; xiv, 2347, (i), 2 engraved plates. original half calf. richly gilt decorated. Fine condition. Provenance:" Eereprijs voor de klasse van verdiensten geschonken aan J.R. Heppen door de Commissie van toevoer over de School te Baarn Baarn den 25 juny 1824. ???". In Handwriting on the first blank.
DONGEN (Johannes Henricus van), ged. te Dordrecht 5 Sept. 1766, overl. aldaar ongehuwd 17 Juni 1789, was de zoon van Jacobus van Dongen en Anna Maria Theresia Cremers. De vader was van 1785-87 thesaurier der reparatiën te Dordrecht. Na den dood zijner vrouw, 24 Dec. 1767, hertrouwde hij 22 Oct. 1769 met Adriana de Haas. Hij schijnt zijn zoon een harde opvoeding gegeven te hebben; althans deze verliet het ouderlijke huis en zijn geboorteplaats en bracht twee jaren elders door, waarna hij op aandrang van een zijner vrienden naar Dordrecht terugkeerde, ten einde zich met zijn vader te verzoenen, maar weinig dagen na zijn wederkomst overleed hij. Zijn vriend IJsbrand van Hamelsveld gaf van hem uit: Mijn tijdwinst (Amst. 1789-1791) 3 dln. 8o met platen. ( = DBNL ) Very scarce first and only edition, complete in three volumes.
EUR 450.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Ehrenberg, Friedrich Andachtsbuch für Gebildete des weiblichen Geschlechtes.
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1826.2 volumes; viii, 314p, 249 p.; frontispiece, marbled boards, original half calf, gilt lett. dec. on spine, sl. foxed, otherwise fine set
EUR 65.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Epictetus or Epicteti. Epicteti Enchiridium una cum Cebetis Thebani tabula Graec. & Lat. / cum notis Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum: ; Abrahamus Berkelius textum recensuit, & suas quoque addidit. ; Accedit Graeca Enchiridii paraphrasis, lacunis omnibus, codicis medicei ope, a Jacobo Gronovio repletis.
Delphis Batavorum = Delft, Apud Viduam Gerardi de Jager, 1683.[30], 280 p. fine engraved frontispiece, one large folding engraved plate original full vellum. richly gilt decorated, a very fine copy.
Text in Latin and Greek.Classical study on Epictetus a Stoic philospher and on Cebetis by Abraham van Berkel. N.N.B.W. II p. 173.
EUR 475.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Erasmus, Desiderius, d. 1536. Desid : Erasmi Roter : Liber utilissimus de conscribendis epist: Continens artificium et praecepta in earum compositione observanda.
Amsterdam, Apud J. Janssonium, 1636.fine engraved front ( = Erasmus writing) (vi), 441, (xxx). pp. 12mo. original overlapping vellum. Fine copy.
Ed. nova / diligenter ab erratis expurgata . Scarce only 2 copies of this edition in O.C.L.C.
EUR 475.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Goeverneur, J.J.A. Fine lithographed portrait of J.J.A. Goeverneur geb. 14 februari 1809.
Arnhem, G.J.Thiemeca, 1870.fold. in the middle. 15 x 19 cm.
EUR 35.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


Groenewoud, Jacobus Cornelius Swijghuisen, 1784-1859. Institutio ad grammaticam aramaeam ducens in discipulorum usum. ( Aramenian Grammar)
Trajecti ad Rhenum Utrecht, apud L.E. Bosch et filium, 1845.viii, 530 pp.original halfcalf over marbled boards. spine slightly damged, otherwise a very good copy.
Very scarce not in O.C.L.C. hoogleraar in de oosterse letteren te Franeker 1817-1830 en te Utrecht 1831-1855: A scarce aramenian grammar.
EUR 275.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


  Hackländer, Friedrich Wilhelm or Hacklaender. 1816-1877. De verloren zoon : tooneelspel in drie bedrijven / F.W. Hackländer ; naar het Hoogduitsch vrij bewerkt voor rederijkers, liefhebberijtooneelen, reciteercollegien, enz. door Ferdinand
Gorinchem, G.C. van der Mast, 1865.76 pp. original printed wrappers. spine sligthly damaged, otherwise a very good copy.
Originally published as Der verlorene Sohn : Lustspiel in 3 Aufzügen Stuttgart 1865. Thsi is the first and only Dutch edition published in the same year.
EUR 65.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)

View images


Hélot, R. Les Corneille et la médecine.
Rouen, Imprimerie Lecerf Fils ca., 1906.42 p., [2] leaves of plates : ill. ; 26 cm. uncut copy oriignal marbled wrappers. Uncut and unopened.Probably in a very limited ed.
With handwritten dedication by the author.:"D........... Hommage respecteux B. Helst Mons 1906. Only one copy in O.C.L.C. Worldcat. Very rare.
EUR 48.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)


  Hermans, Willem Frederik.(1921-1995) Ex Libris van Willem Frederik Hermans.
zonder jaar en zonder plaats., Manderijnen Pers ca., 1980.Fraai Ex-Lbris van Hermans door hemzelf ontworpen met de tekst. :" Pour une plaisir mille doulours Villon" 9.7 x 9.7 cm.
Fraai exemplaar.
EUR 95.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community)

View images


Hutchinson, Peter Orlando. De kronyk van Gretna Green / naar het Engelsch van Peter Orlando Hutchinson.
Deventer, M.Ballot, 1844.viii, 272 pp. original printed boards with fine engraving in the middle of the front. (" Hier trouwt men de lieden"). with engraved titlevignet. " Gretna Hall ". sligthly loose, but a very good copy. small stamp on titlepage.
Scarce Dutch translation of the Chronicles of Gretna Green.
EUR 145.00

Price in euro (). Extra : A. Shipping ( at costs ) B. 6 % BTW/VAT will be added (only in the European Community) Page:    1  2  3  Next >>  

Return to our list of catalogues

Search our database
Webdesign and maintenance by Rockingstone